Liloca – Nimukumile ( Letra )

Liloca – Nimukumile ( Letra )

- in Música

1.
I khale na ni drila
Ni khizama ni khonguela
Kambe niku kumile.

A ni drila wusiku ni mumu
Ni lava waku fana ma wena
Namuntlha niku kumile.

Indje mamu vona Nuna wanga
Lweyi ninga ti khetela yene? (Bis)

Yinguisa
Phela niku langui hi liandro
Ahi yaku ndjangu hi vumbana nkatô.

Vavasati vaku tala – va navela
Vanuna vaku tala – va navela
A ti ngwendza taku tala – ta navela nkatô.

Coro:
Mina nimukumile – i love you
Nimukumile – i love you
Phela ni ku kumile nkata – i love you
Na wê unikumile – i love you.

2.
Você é um presente
Um milagre de Deus
A xikwembo xini rhumelile wena.

Maxaka ya mina – phela ma tsakile ndjani!
Va psweli va mina – phela ma tsakile ndjani!
Maxaka ya wena nkata – phela ma tsakile ndjani!
Ni va pswele va wena – phela ma tsakile ndjani.!

Indje mamu vona Nuna wanga
Lweyi ninga ti khetela yene? (Bis)

Coro:
Mina nimukumile – i love you
Nimukumile – i love you
Phela ni ku kumile nkata – i love you
Na wê unikumile – i love you. (Bis)

END.

Facebook Comments

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *